Privacybeleid

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier van u aanleg. Dit is ook mijn wettelijke plicht (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik mijn best doe om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; als uw behandelaar ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen door mij ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
3. Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
4. Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (opstellen van factuur, boekhouding). Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Het betreft:
- naam, adres, woonplaats
- geboortedatum
- verzekerdennummer
- datum behandeling
- korte omschrijving van de behandeling: behandeling haptotherapie
- kosten van de behandeling

Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en zal ik expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Scroll naar boven